Historik

Inga händelser på en dag!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 4 dagar!
Inga händelser på 9 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 5 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 3 dagar!
Inga händelser på 17 dagar!
Manutenção emergencial em Backbone UPX
Inga händelser på 8 dagar!
Falha no BGP Monitor
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Inga händelser på 5 dagar!
Inga händelser på 19 dagar!
Falha no CDN e hospedagem/Cache de páginas web
CDN e hospedagem / Cache de páginas web
Inga händelser på 23 dagar!
Inga händelser på 10 dagar!
Falha no core
Sites / core.upx.com
Inga händelser på 7 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 7 dagar!
Serviço indisponível