Historik

Inga händelser på 4 dagar!
Janela de Manutenção IX-SP | PIX Equinix-SP2
Inga händelser på ungefär en månad!
Interrupção no IX.br São Paulo em 21/09/2020 às 19:17 (BRT)
Inga händelser på 22 dagar!
Inga händelser på 15 dagar!
Inga händelser på 3 dagar!
Interrupção na rede Metro Connect
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 4 dagar!
Inga händelser på 9 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 5 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 3 dagar!
Inga händelser på 17 dagar!
Manutenção emergencial em Backbone UPX
Inga händelser på 8 dagar!
Falha no BGP Monitor
2 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Inga händelser på 5 dagar!
Inga händelser på 19 dagar!
Falha no CDN e hospedagem/Cache de páginas web
CDN e hospedagem / Cache de páginas web
Inga händelser på 23 dagar!
Inga händelser på 10 dagar!
Falha no core
Sites / core.upx.com
Inga händelser på 7 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 7 dagar!
Serviço indisponível