Historik

Inga händelser på 9 dagar!
Falha no CDN e hospedagem/Cache de páginas web
CDN e hospedagem / Cache de páginas web
Inga händelser på 23 dagar!
Inga händelser på 10 dagar!
Falha no core
Sites / core.upx.com
Inga händelser på 7 dagar!
Problema no painel administrativo de Streaming
Inga händelser på 7 dagar!
Serviço indisponível